GBS Piramide : Mulslaan 2
GBS Piramide & GS Tilia
GBS Piramide & Tilia
Directie
Secretariaat
Zorg
ICT
Bijz.Leerkrachten
OudercomitŽ
GBS Piramide
Klassen / blog
Kalender
Foto
Contact
MultiMedia
Links

Beste ouders,

Hartelijk welkom in onze school.

Indien u informatie of uitleg wenst kunt u mij altijd contacteren via mail: m.peremans@gbs-piramide-tilia.be of tijdens de schooluren op het telefoonnummer: 02/756.55.00 en bij hoogdringendheid op mijn gsmnr 0475/399198. U kunt ook een persoonlijk gesprek aanvragen of u spreekt me aan aan de poort.

Het pedagogisch project, het schoolreglement, de info van de voor en naschoolse bewaking, de gegevens van ons CLB, de schoolraad, schoolbrochure kan u ook op deze website lezen.

GBS - Piramide & Tilia is een gemeentelijke basisschool met 2 vestigingen. 
De hoofdschool, GBS-Piramide, ligt in Steenokkerzeel.In de kleuterafdeling hebben we 7 klassen en een voltijdse kinderverzorgster die samen voor al de kinderen zorgen. In de lagere school hebben we 13 klassen en de klastitularissen krijgen ondersteuning van de bijzondere leerkrachten muziek, LO en levensbeschouwelijke vakken en zorgleerkrachten.

De administratie wordt gedaan in Piramide en alle gegevens van de leerlingen worden ook daar bewaard.

De wijkafdeling GS -Tilia ligt in Melsbroek en heeft alleen een lagere school met 7 klassen. We werken daar regelmatig samen met de vrije kleuterschool De Zandkorrel van Melsbroek.

We staan open voor iedereen ongeacht de filosofische en/of religieuze opvatting van de kinderen en ouders. De totale persoonlijkheid van het kind staat centraal in onze opvoeding en in ons onderwijs. Behalve de cognitieve ontplooiing worden motorische, sociale, dynamisch-affectieve, emotionele en creatieve aspecten evenwaardig nagestreefd. Bijzondere aandacht gaat naar een kritische en creatieve ingesteldheid tegenover mens, milieu en samenleving.

De leerkrachten werken met de leerplannen van OVSG.( www.ovsg.be)

De capaciteitsbepaling voor onze school is vastgelegd op volgende wijze:

voor de kleuterschool: 40 kinderen in het thuisklasje (verspreid over de verschillende instapdagen), 24 x2 kinderen in de 1ste - 2de en 3de kleuterklassen In de lagere school 24 kinderen per klas. En dit jaar zijn er ook 3 klassen in het 4de leerjaar. Indien u meer informatie wenst kunt u steeds contact met mij opnemen.

De inrichtende macht van de school is het gemeentebestuur van Steenokkerzeel met Kurt Ryon als schepen van onderwijs.

Op 1 april 2017 is de schoolraad aangepast voor een nieuwe periode van 4 jaar.
De schoolraad geeft advies aan het gemeentebestuur na overleg met de 3 geledingen:

Afvaardiging van de leerkrachten: Ellen Rydams (K2A) - Ingrid Vanden Bossche (zorgleerkracht) - Lien Kuypers (2L5)

Afvaardiging van de ouders: Yves Rillaerts (Tilia) - Leslie Leest (lagere school Piramide) - Sandra Niessens (kleuterschool Piramide)

Afvaardiging van de gecošpteerde: Peter De Wulf, Patrick Cauwenbergh, Martine Sadin

Bert De Colvenaer blijft voorzitter van de schoolraad.

De school heeft ook een samenwerkingsakkoord met de scholengemeenschap: KASTZE

KAmpenhout
Het Klimtouw in Nederokkerzeel
De Toverberg in Berg

STeenokkerzeel
Gbs-Piramide in Steenokkerzeel
GS-Tilia in Melsbroek

ZEmst
De Waterleest in Eppegem
De Regenboog in Elewijt
De Pimpernel in Zemst-laar

We werken ook met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem. De medewerkers komen naar de school zodat u zich niet moet verplaatsen naar Sint - Agatha - Berchem.

Ik dank u, de ouders, voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en hoop dat we een goede samenwerking hebben met u en uw kinderen.

Met vriendelijke groeten,

Mimi Peremans
Directeur 
GBS - Piramide & Tilia

Terug
Verlofdagen
Map
Schoolraad
Maaltijden
Ouders