GBS Piramide : Mulslaan 2
GBS Piramide & GS Tilia
GBS Piramide & Tilia
Directie
Secretariaat
Zorg
ICT
Bijz.Leerkrachten
OudercomitŽ
GBS Piramide
Klassen
Kalender
Foto
Contact
MultiMedia
Links

Beste ouders,

Hartelijk welkom in onze school, in de schoolbrochure en op de website vindt u de noodzakelijkste informatie. Indien u meer informatie of uitleg wenst kunt u mij altijd contacteren via mail: m.peremans@gbs-piramide-tilia.be of tijdens de schooluren op het telefoonnummer: 02/756.55.00 en bij hoogdringendheid op mijn gsmnr 0475/399198. U kunt dan ook een persoonlijk gesprek aanvragen. Of u spreekt me aan indien u me in de wandelgangen tegenkomt.

Het pedagogisch project, het schoolreglement, de info van de voor en naschoolse bewaking, de gegevens van ons CLB, de schoolraad, schoolbrochure kan u ook op de website lezen. www.gbs-piramide-tilia.be

GBS - Piramide & Tilia is een gemeentelijke basisschool met 2 vestigingen.

De hoofdschool, GBS-Piramide, ligt in Steenokkerzeel.In de kleuterafdeling hebben we 8 klassen en een voltijdse kinderverzorgster die voor al de kinderen zorgen. In de lagere school hebben we 12 klassen en de klastitularissen krijgen ondersteuning van de bijzondere leerkrachten muziek, LO en levensbeschouwelijke vakken. Ook dit jaar zal de gemeente een project in het kader van Flankerend onderwijs ondersteunen door een projectleider aan te stellen in het communiceren in het Nederlands en mediavaardigheden.

Piramide is de administratieve hoofdvestiging en alle gegevens van de leerlingen worden hier bewaard.

De wijkafdeling GS -Tilia ligt in Melsbroek en heeft alleen een lagere school met 6 klassen. We werken daar regelmatig samen met de vrije kleuterschool De Zandkorrel van Melsbroek.

We staan open voor iedereen ongeacht de filosofische en/of religieuze opvatting van de kinderen en ouders. De totale persoonlijkheid van het kind staat centraal in onze opvoeding en in ons onderwijs. Behalve de cognitieve ontplooiing worden motorische, sociale, dynamisch-affectieve, emotionele en creatieve aspecten evenwaardig nagestreefd. Bijzondere aandacht gaat naar een kritische en creatieve ingesteldheid tegenover mens, milieu en samenleving.

De leerkrachten werken met de leerplannen van OVSG.( www.ovsg.be)

De capaciteitsbepaling voor onze school is vastgelegd op volgende wijze: voor de kleuterschool: 40 kinderen in het thuisklasje (verspreid over de verschillende instapdagen), 24 kinderen in de 1ste en 2de kleuterklassen en 66 in de derde kleuterklassen. In de lagere school 24 kinderen per klas. Indien u meer informatie wenst kunt u steeds contact met mij opnemen.

De inrichtende macht van de school is het gemeentebestuur van Steenokkerzeel met Jan Van hoof als schepen van onderwijs.

Op 1 april 2013 is de schoolraad aangepast voor een nieuwe periode van 4 jaar.

De schoolraad geeft advies aan het gemeentebestuur na overleg met de 3 geledingen:

Afvaardiging van de leerkrachten: Ellen Rydams (K2A) - Ingrid Vanden Bossche (1L5B) - Lien Kuypers (2L5)

Afvaardiging van de ouders: Yves Rillaerts (Tilia) - Stijn Vanhove (lagere school Piramide) - Bert De Colvenaer (kleuterschool Piramide)

Afvaardiging van de gecošpteerde: Gerrit Jappens,Catherine Debelle en Ann Temmerman

De school heeft ook een samenwerkingsakkoord met de scholengemeenschap: KASTZE

KAmpenhout

Het Klimtouw in Nederokkerzeel

De Toverberg in Berg

STeenokkerzeel

Gbs-Piramide in Steenokkerzeel

GS-Tilia in Melsbroek

ZEmst

De Waterleest in Eppegem

De Regenboog in Elewijt

De Pimpernel in Zemst-laar

We werken ook met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem. De medewerkers komen naar de school zodat u zich niet moet verplaatsen naar Sint - Agatha - Berchem.

Ik dank u, de ouders, voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en hoop dat we een goede samenwerking hebben met u en uw kinderen.

Met vriendelijke groeten,

Mimi Peremans

Directeur

GBS - Piramide & Tilia

Terug
Verlofdagen
Map
Centrale Examenschool
Schoolraad
Maaltijden
Ouders